Zapisz się
i odbierz darmowy poradnik
„Okna do domu - jakie wybrać?”

Jak ocenić jakość szyb?

Szyby_ biale okno

Szyby zespolone stosowane w oknach podlegają restrykcyjnym Europejskim Normom. Na początek warto skorzystać z przewodnika po rodzajach szyb.

Aby przeprowadzić wzrokową kontrolę należy spełnić poniższe warunki:

  • Stań w odległości 2 metrów od szyby i dokonaj oględzin pod kątem prostym z pomieszczenia na zewnątrz.
  • Obserwację przeprowadź w naturalnym świetle dziennym, przy równomiernie zachmurzonym niebie.
  • Szyba musi być czysta i sucha
  • Nie używaj lamp do oświetlania powierzchni szyby oraz urządzeń powiększających
  • Patrz przez szybę, a nie na bezpośrednio na nią. Wada niewidoczna podczas oględzin z odległości 2 metrów nie jest defektem.

Odbicie obrazu

Szyby zespolone składają się z więcej niż jednej tafli szkła, w związku z czym możliwe jest pojawianie się wielokrotnych odbić. Nie stanowi to wady szyby.

Wklęsłość i wypukłość szyb zespolonych

Przestrzeń między szybami wypełniona jest gazem. Jego objętość zależy od temperatury i ciśnienia atmosferycznego panującymi w chwili zespolenia. Po zamontowaniu szyby zmiany w zakresie temperatury zewnętrznej i ciśnienia będą skutkować zwiększeniem lub zmniejszeniem objętości gazu w przestrzeni między szybami. Efektem tego może być zniekształcony obraz odbicia. Opisane zjawisko i nie jest oznaką wady szkła.

Różnice w barwie szkła

Każde szkło float posiada własną barwę i odcień zależny od surowców i warunków powstawania. Jest to naturalna cecha szkła i może różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi. Wpływ na odcień mają także powłoki np. niskoemisyjne. Widzialny odcień szkła zależy od rodzaju powłoki, grubości szkła, oświetlenia oraz kąta obserwacji szyby.

Szyby_Budvar

Szprosy

Ze względu na różnice temperatury szprosy mogą czasami odkształcać się od linii prostej i wydawać przy tym dźwięki (stukanie). Są to zjawiska normalne. Gdy temperatura wraca do normy, listwy powracają do swojego pierwotnego ustawienia. Stukanie listew o szybę może być również zauważalne w warunkach, podczas których szyba wystawiona jest na działanie wibracji zewnętrznych, np. przy zamykaniu i otwieraniu okna oraz silnym wietrze. Szprosy montowane są z tolerancją położenia +/- 2 mm w stosunku do wewnętrznej krawędzi ramki dystansowej.

Położenie ramek dystansowych

Tolerancja wykonania i nałożenia ramek dystansowych względem siebie dla szyb dwukomorowych wynosi +/-2 mm. Układanie ramek dystansowych dla szyb modelowych odbywa się ręcznie – dopuszczalne odkształcenia ramki są większe niż przy szybach prostokątnych. W tego typu szybach tolerancja wynosi do +/-5 mm względem siebie.

Skraplanie wody

Parowanie szyb od wewnątrz pomieszczenia występuje zazwyczaj, gdy obecna jest duża wilgotność w pomieszczeniu i niedostateczna wentylacja. W skrajnych przypadkach przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych i niedogrzaniu pomieszczenia może wystąpić zjawisko zamarzania skondensowanej wilgoci na obrzeżach szyby. Zastosowanie ciepłej ramki i szyb o niskiej wartości przenikania ciepła (Ug) ogranicza występowanie tego zjawiska. Opisane powyżej przypadki nie są wadą szyby.

Podczas skraplania się wody na powierzchni szyby mogą powstawać wzory, które są pozostałością silikonu od przyssawek- z czasem ulegają rozpadowi. Również, nie stanowią wady szkła.

Może również występować skraplanie wody po zewnętrznej stronie szyby, jest to zjawisko normalne przy wysokiej wilgotności powietrza.

Inne wady

Pęknięcia, wady zewnętrzne, wyszczerbienia, rysy i wady chemiczne na zewnętrznej powierzchni szkła jakie mogą powstać po odbiorze towaru produkcyjnego, nie podlegają gwarancji i reklamacji. Pęknięcia termiczne, to pęknięcia spowodowane naprężeniem termicznym, które może wystąpić w przypadku nagłych zmian temperatury szkła i otoczenia. Przykładowo, gdzie grzejniki lub klimatyzatory skierowane są bezpośrednio na szybę, ale także tam, gdzie występuje częściowe zacienienie szkła (żaluzją, daszkiem).


Znajdź najbliższy salon
×