Logo
Gdzie kupić

Zapisz się do newslettera i odbierz darmowy poradnik “Jak pielęgnować okna PCV i aluminiowe”

Okna pvc

3 minuty do czytania

Jak sprawdzić i ocenić jakość szyby okiennej?

Szyby zespolone stosowane w oknach podlegają restrykcyjnym Europejskim Normom. Naturalne właściwości szkła, procesy zachodzące podczas jego produkcji oraz grubość szyby w oknie, mogą mieć wpływ na ostateczny wygląd zamontowanego wyrobu. Nie każda widoczna wada kwalifikuje szybę do wymiany. Patrzymy przecież przez nią, a nie na nią, jednak dlatego dobrze wiedzieć, jak prawidłowo samodzielnie wykonać kontrolę wzrokową zamontowanego okna pod kątem wystąpienia ewentualnych wad wykonawczych i jak sprawdzić szyby, aby mieć pewność, że wszystko jest w porządku. Na początek warto skorzystać z przewodnika po rodzajach szyb.

Jak samemu sprawdzić szyby w oknach?

Aby przeprowadzić wzrokową kontrolę należy spełnić poniższe warunki:

  • Stań w odległości 2 metrów od szyby okiennej i dokonaj oględzin pod kątem prostym z pomieszczenia na zewnątrz.
  • Obserwację przeprowadź w naturalnym świetle dziennym, przy równomiernie zachmurzonym niebie.
  • Szyba okna musi być czysta i sucha
  • Nie używaj lamp do oświetlania powierzchni szyby oraz urządzeń powiększających
  • Patrz przez szybę, a nie na bezpośrednio na nią. Wada niewidoczna podczas oględzin z odległości 2 metrów nie jest defektem.

Wielokrotne odbicie obrazu w szybie

Szkło okienne wykorzystywane w szybach zespolonych składa się z więcej niż jednej tafli, w związku z czym możliwe jest pojawianie się wielokrotnych odbić. Nie stanowi to wady szyby.

Wklęsłość i wypukłość a jakość szyb zespolonych

Przestrzeń między szybami okiennymi wypełniona jest gazem. Jego objętość zależy od temperatury i ciśnienia atmosferycznego panującymi w chwili zespolenia. Po zamontowaniu szyby w oknie plastikowym zmiany w zakresie temperatury zewnętrznej i ciśnienia będą skutkować zwiększeniem lub zmniejszeniem objętości gazu w przestrzeni między szybami. Efektem tego może być zniekształcony obraz odbicia w szybie. Opisane zjawisko nie jest oznaką wady szkła i nie wpływa na jakość szyby okiennej.

Różnice w barwie szkła

Każde szkło float posiada własną barwę i odcień zależny od surowców i warunków powstawania. Jest to naturalna cecha szkła i może różnić się pomiędzy partiami produkcyjnymi. Wpływ na odcień mają także powłoki, np. niskoemisyjne. Widzialny odcień szyby zależy natomiast od właściwości szkła, takich jak: rodzaj powłoki, grubość, oświetlenie oraz kąt obserwacji szyby.

Szyby zespolone

Szprosy

Ze względu na różnice temperatury szprosy mogą czasami odkształcać się od linii prostej i wydawać przy tym dźwięki (stukanie). Są to zjawiska normalne. Gdy temperatura wraca do normy, listwy powracają do swojego pierwotnego ustawienia. Stukanie listew o szybę może być również zauważalne w warunkach, podczas których szyba wystawiona jest na działanie wibracji zewnętrznych, np. przy zamykaniu i otwieraniu okna oraz silnym wietrze. Szprosy montowane są z tolerancją położenia +/- 2 mm w stosunku do wewnętrznej krawędzi ramki dystansowej.

Położenie ramek dystansowych

Tolerancja wykonania i nałożenia ramek dystansowych względem siebie dla szyb dwukomorowych wynosi +/-2 mm. Układanie ramek dystansowych dla szyb modelowych odbywa się ręcznie – dopuszczalne odkształcenia ramki są większe niż przy szybach prostokątnych. W tego typu szybach tolerancja wynosi do +/-5 mm względem siebie.

Czy skraplanie wody na oknach świadczy o ich słabej jakości?

Parowanie szyb od wewnątrz pomieszczenia występuje zazwyczaj, gdy obecna jest duża wilgotność w pomieszczeniu i niedostateczna wentylacja. W skrajnych przypadkach przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych i niedogrzaniu pomieszczenia może wystąpić zjawisko zamarzania skondensowanej wilgoci na obrzeżach szyby. Zastosowanie ciepłej ramki i szyb o niskiej wartości przenikania ciepła (Ug) ogranicza występowanie tego zjawiska. Opisane powyżej przypadki nie są wadą szyby.

Podczas skraplania się wody na powierzchni szyby mogą powstawać wzory, które są pozostałością silikonu od przyssawek- z czasem ulegają rozpadowi. Również, nie stanowią wady szkła.

Może również występować skraplanie wody po zewnętrznej stronie szyby, jest to zjawisko normalne przy wysokiej wilgotności powietrza.

Inne wady, które należy brać przy sprawdzaniu szyby

Pęknięcia, wady zewnętrzne, wyszczerbienia, rysy i wady chemiczne na zewnętrznej powierzchni szkła jakie mogą powstać po odbiorze towaru produkcyjnego, nie podlegają gwarancji i reklamacji. Pęknięcia termiczne, to pęknięcia spowodowane naprężeniem termicznym, które może wystąpić w przypadku nagłych zmian temperatury szkła i otoczenia. Przykładowo, gdzie grzejniki lub klimatyzatory skierowane są bezpośrednio na szybę, ale także tam, gdzie występuje częściowe zacienienie szkła (żaluzją, daszkiem).

Znajdź salon

Porozmawiaj ze specjalistą.
Infolinia +48 695 550 044