Dotacje UE

W latach 2007-2013 firma Budvar Centrum S.A. występowała o dotacje
i korzystała z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przy realizacji następujących projektów:

  • W ramach Projektu „Promocja produktów firmy BUDVAR Centrum SA na rynkach europejskich” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Spółce udało się zaprezentować swoje towary na targach.
  • Projekt Współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – na podstawie umowy SPOWKP/2.3/2/10/852 – dofinansowanie na zakup środków trwałych służących do produkcji okien z PCV.
  • Projekt współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – na podstawie umowy SPOWKP/2.3/2/10/859 – dofinansowanie na zakup środków trwałych służących do produkcji okien z PCV.
  • Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Projekt Innowacyjna Gospodarka w ramach Narodowej Strategii Spójności „Dotacje na Innowacje” – na podstawie umowy UDA -POIG.08.02.00 -10-004/08-00 firma Budvar Centrum S.A. otrzymała dofinansowanie na wsparcie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B.
  • Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Projekt Innowacyjna Gospodarka w ramach Narodowej Strategii Spójności „Dotacje na Innowacje”- Opracowanie i wdrożenie nowego wzornictwa w firmie Budvar Centrum S.A. Okres realizacji 17.02.2009 – 30.06.2010.

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego firma BUDVAR Centrum miała możliwość zwiększenia produkcji okien, zwiększenia ilość osób zatrudnionych w firmie, co tym samym pozytywnie wpłynęło na rozwój gospodarki w regionie. Dzięki Programowi Dotacje na Innowacje można było również wprowadzić nowe wzornictwo, co poszerzyło ofertę firmy na rynku i przyczyniło się do wyrożnienia oferty firmy BUDVAR Centrum spośród konkurencji.


Znajdź najbliższy salon
×